Seniorenraad Stichtse Vecht

Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht komt op voor het welzijn en de belangen van senioren in de gemeente, in het bijzondere voor de meest kwetsbaren onder hen. Op diverse manieren. De Seniorenraad SV volgt relevante ontwikkelingen en signaleert knelpunten. Daarvoor zoekt de seniorenraad samen met andere organisaties naar oplossingen. De seniorenraad brengt ook gevraagd en ongevraagd adviezen uit op alle beleidsterreinen die voor senioren van belang zijn. Zowel aan het college van B&W van Stichtse Vecht als aan instellingen en organisaties die diensten verlenen aan senioren in deze gemeente.

Twee keer per jaar brengt de Seniorenraad een nieuwsbrief uit. De laatste vindt u via deze link.