Leden wijkcommissie

Caroline van de Mast, voorzitter

Barbara van Welie, secretaris

Carla Buijsman, penningmeester

Marco Winters, lid

Michael de Ruiter, lid

Stephanie Scholten, lid

Contact:
Mail: wbcantilopespoor@gmail.com