Veiligheid in en om het huis

Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen
Veiligheid is voor veel ouderen een belangrijk onderwerp. Veiligheid is van belang om prettig te kunnen leven. U kunt zelf veel doen om uw gevoel van veiligheid te vergroten. Samen met Veilig Thuis Utrecht, de brandweer, Unlocked, de Seniorenraad en Welzijn Stichtse Vecht organiseert gemeente Stichtse Vecht meerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. De eerste voorlichtingsbijeenkomsten gaan over ‘Veiligheid in en om het huis’. Brandpreventie en inbraakpreventie staan daarin centraal. Deze bijeenkomst vindt op 11 mei in Breukelen plaats en op 15 mei in De Ark Maarssenbroek.

Het thema ‘Veiligheid en financiën’ vindt een week later plaats, op 18 mei in Breukelen en 22 mei in Maarssenbroek. De bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur.

“Een woningbrand of inbraak overkomt mij niet”
Dat denken veel mensen……. Maar toch krijgen de brandweer en de politie jaarlijks duizenden meldingen van brand of inbraak. Gelukkig kunnen mensen zelf veel doen om hun huis veiliger te maken. Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en inbraak en daarbij een groter risico lopen. Bewust worden en voorkomen is van belang.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst, die door de brandweer wordt verzorgd, wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan ik veilig koken? Wat is koolmonoxide en waar let ik op met elektriciteit? Maar ook wat doe ik als het mis gaat? U kunt meer doen dan u denkt. Zo wordt ook aandacht besteed aan onder meer het gebruik van preventieve middelen om brand te voorkomen en natuurlijk het maken van een vluchtplan indien men toch in een brandgevaarlijke situatie terecht komt.
In het tweede deel van de presentatie wordt ingegaan op: Is het sluitwerk van uw woning wel goed? Waar letten dieven op? Heeft u waardevolle spullen goed opgeborgen? De brandweer en Unlocked (inbraakpreventie) geven praktische tips voor het creëren van een veilig huis. Aansluitend is er nog gelegenheid tot het stellen van individuele vragen.

Regel uw financiële zaken
Tijdens de tweede themabijeenkomst staan veiligheid en financiën centraal. Het is altijd goed om tijdig over financiële zaken na te denken en te weten hoe u de risico’s kunt beperken. Wat gebeurt er met uw geld als u het niet meer zelf kunt beheren, geeft u dan uw pinpasje mee? Heeft u een levenstestament? Daarin legt u vast wie mag beslissen over uw geld, uw woning of medische behandelingen als u daar zelf door ziekte niet meer toe in staat bent. Liggen uw sieraden in het zicht? Dit zijn vragen die aan de orde komen, maar er komt nog veel meer aan bod. Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie en praktische tips om zo lang mogelijk regie te houden op uw geldzaken. Ook bij deze bijeenkomst er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor iedere deelnemer staat een gratis kopje koffie of thee klaar en is er na afloop foldermateriaal en een presentje beschikbaar.

Wanneer en waar?
Hieronder vindt u de data, tijd en locatie van de bijeenkomsten

Brandpreventie en inbraakpreventie:
Donderdag 11 mei : het Trefpunt, het Heijcop 2 (1e etage) Breukelen
Maandag 15 mei : De Ark, Duivenkamp 844 Maarssenbroek

Veiligheid en financiën:
18 mei : het Trefpunt, het Heijcop 2 (1e etage) Breukelen
22 mei : De Ark, Duivenkamp 844 Maarssenbroek

Alle bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Belangstellenden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Boot, coördinator informatiebijeenkomsten van Welzijn Stichtse Vecht , telefoon: 0346-290710 of e-mail m.boot@welzijnsv.nl