Voetbalkooi wordt eindelijk opgeknapt

In maart heeft de wijkcommissie een mail ontvangen dat de gemeente akkoord is met ons verzoek om de voetbalkooi op te knappen vanuit het centraal leefbaarheidsfonds. De planning is dat de werkzaamheden in mei starten. Ook is Vitens inmiddels gestart met de aanleg van het eerder gevraagde en toegezegde watertappunt.