Strooizout

In de wijk zijn door de gemeente weer bakken met strooizout neergezet. De bakken staan bij de hoge nummers, daar waar de wijk een verhoging heeft. Zie de handjes in onderstaande afbeelding. Het zout is bedoeld om op de openbare weg, stoepen en niet afgesloten trappenhuizen te strooien.

Strooi het zout alsof je graszaad uitstrooit. Hou het schoon, hou het veilig!

Fijne winter en wees voorzichtig.