Opnemen stand watermeter

De bewoners in Antilopespoor hebben weer het verzoek van Vitens ontvangen om de standen door te geven. Sinds Vitens de standen niet meer zelf opneemt, is het ieder jaar voor veel mensen weer een probleem om aan dit verzoek te voldoen.

Veel meters liggen in een diepe donkere put buiten het huis. Vooral ouderen ondervinden problemen om de voor hen onbereikbare meters te bereiken, zien en te kunnen aflezen.

Na enkele jaren heeft Portaal nog geen steeds geen goede oplossing gevonden.
Eerst werden de standen door Portaal opgenomen en op een lijstje gezet welke op de deur werd geplakt. Buiten dat de briefjes soms verdwenen, stuitte dit bij enkele bewoners op protest, omdat zij vonden dat hun privacy werd aangetast. Ook werden foto’s genomen van de watermeters, zodat bewoners de standen konden opvragen. In 2023 ontvingen veel bewoners een brief met daarbij een sleutel van “hun” meterkast.
Helaas is hierdoor voor velen nog steeds het probleem niet opgelost. Je moet nog steeds in een donker gat zien uit te vinden welke meter van jou is en dan zien af te lezen wat de stand is.

Dit jaar kun je contact opnemen met de beheerders en dan zal het bedrijf Evers de standen opnemen. Voor volgend jaar zoekt men een andere oplossing: “we hebben wel idee dat dit problematisch is vandaar dat dit allemaal in kaart wordt gebracht en hier opdracht voor wordt gegeven aan een bedrijf om dit voor volgend jaar bruikbaar te maken.”

In het kort: neem contact op met de beheerder via 088-7678225 of in de Buurtkamer op 50.