Nieuw plan voor Parkbos de Haar in Haarzuilens

parkbos-de-haarBinnen het programma Recreatie om de Stad (RodS) wordt er weer een nieuw plan gerealiseerd, want het definitieve ontwerp voor het nieuwe Parkbos de Haar in Haarzuilens is klaar. Het ontwerp dat Natuurmonumenten heeft laten maken is volgens de eisen van de stuurgroep RodS , waarvan de provincie Utrecht voorzitter is, opgesteld.Bij het uitwerken van het schetsvoorstel heeft Natuurmonumenten zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van omwonenden.

Op basis van dit ontwerp is ook een animatiefilm met toekomstimpressie van het bos gemaakt.

Het wordt een gevarieerd bos, met veel verschillende soorten bomen en beplanting, doorkruist met wandelpaden en een fietspad. Er komen twee grote vijvers met ligweides. Op verschillende informatieavonden is het eerste ontwerp gepresenteerd en konden omwonenden van Haarzuilens hierop reageren. Daarna is het plan nog op enkele punten veranderd, bijvoorbeeld verplaatsing van een wandelpad en een meer open landschap in het noordelijke deel.

Natuurmonumenten heeft een animatiefilm gemaakt die laat zien hoe het bos er over 30 jaar bij ligt.