Nieuw bericht van de VRU (Brandweer)

logoVRUBrandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.

Schoorsteenbrand
De dagen worden langer en het wordt kouder, een goed moment om de open haard weer eens aan te steken. Hoe gezellig dat moment wordt, hangt niet alleen af van het

gezelschap dat zich om de haard verzamelt. Ook het onderhoud van uw schoorsteen draagt daar aan bij.
Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Hoogste tijd dus om de schoorsteen te laten vegen als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie? Dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Ze vormen hier een teerachtige, erg brandbare laag. Daarnaast kan een schoorsteen verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Hierdoor is er te weinig of geen ‘trek’ meer. De rook komt dan weer terug de kamer in. U loopt dan het risico van een koolmonoxidevergiftiging.

Een schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

Wat te doen als er toch een schoorsteenbrand ontstaat?
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Het is belangrijk dat u snel handelt:
• doof het vuur in de haard met zand (dit voorkomt rook in de kamer);
• sluit direct hierna de schoorsteenklep;
• sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes;
• bel 1-1-2;
• ventileer direct na het doven van het vuur de kamer (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Let op: blus een schoorsteenbrand nooit met water! Doet u dit wel, dan ontstaat er veel stoom. Dit kan zo snel gebeuren dat de druk in het rookkanaal te hoog wordt en de schoorsteen scheurt.

Wees voorbereid
• zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/ schoorsteen;
• laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf. Gebruikt u de open haard intensief? Laat het dan twee maal per jaar doen. Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren;
• laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren en lekkage.

Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Een veilige schoorsteen’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens!