Meldpunt illegale verhuur ingesteld

Afbeelding van Shahid Abdullah via Pixabay

In Stichtse Vecht is er overlast als gevolg van illegale kamerbewoning. Deze ‘verkamering’ is niet toegestaan volgens de gemeentelijke bestemmingsplannen. De gemeente heeft daarom een taskforce samengesteld en een meldpunt voor illegale verhuur en overlast ingericht.

Vermoeden van illegale verhuur melden
Bewoners kunnen een vermoeden van illegale verhuur melden bij het meldpunt, waarna de gemeente onderzoek gaat doen. Meldingen worden binnen 72 uur opgepakt. Een melding maken kan op verschillende manieren:

  • of telefonisch via 0346 – 254835 (bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur van maandag t/m vrijdag)

Lees meer over het maken van een melding op de pagina Meldpunt illegale verhuur.

Onderzoek en inspecties
De tasforce van de gemeente heeft inmiddels een lijst met 49 panden in de gemeente waar (mogelijk) illegale verhuur plaatsvindt. Voor 10 panden loopt inmiddels een handhavingsprocedure. In 1 geval is hierbij een last onder dwangsom opgelegd.

Extra inzet
De gemeente zet op meerdere manieren extra in op de aanpak van de illegale verhuur. Zo is er extra capaciteit ingehuurd en wordt er in een gemeentelijke taskforce samengewerkt met andere partners, zoals politie. Ook betrokken inwoners werken mee in deze taskforce.

Weerbaarheid vergroten
Verder wil de gemeente de weerbaarheid van wijken en buurten tegen illegale verhuur vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdig signaleren van illegale verhuur. Later dit jaar worden dan ook 1 of meerdere informatiebijeenkomsten of webinars georganiseerd.