Heeft u nog opmerkingen over fietsen, lopen en OV?

Binnenkort wordt door de  gemeente nieuw beleid vastgesteld betreffende het langzaamrijdend verkeer, voetgangers en het openbaar vervoer. De wijkcommissie is uitgenodigd mee te praten in workshops. Ook is ons gevraagd knelpunten op te geven voor 1 juni. Hieronder vindt u onze opmerkingen. Heeft u nog aanvullingen, dan kunt u die voor 1 juni per mail insturen naar carla@antilopespoor.nl.

Langzaam verkeer en OV

Fietsers door de wijk
Veel doorgaand fietsverkeer van Maarssenbroeksedijk/Planetenbaan naar station en vice versa. Dit fietsverkeer rijdt geregeld door speeltuinen en over stoepen. Dit mede door de onveilige S bocht ter hoogte van nummer 665. Hier wordt vaak met hoge snelheid doorheen gereden en bochten afgesneden omdat dit een asfalt weg is.

Fietsverbindingen vanuit de wijk
Er is geen fietsverbinding zonder obstakels met Bisonspoor. Bewoners van Antilopespoor dienen of via de hoge en fietsonvriendelijke fly-over of via gevaarlijke fietsoversteek nabij de Tango te rijden. Er staat een verbodsbord bij de uitgang van de wijk, maar deze wordt niet nageleefd. Vele fietsers rijden via de zebra of met de auto’s mee over de onoverzichtelijke wijkuitgang.
Tevens is hier te veel kruisend verkeer vanwege de 2 entrees en uitgang van de parkeergarage.

De wijk is ingesloten door drukke wegen en hoger gelegen fietspaden. De a-niveau gelegen route is onveilig vanwege een gevaarlijke oversteek. Ook is er vanuit de wijk geen snelle verbinding naar andere wijken of buitengebied zonder door vele andere wijken te moeten slingeren.

Voetgangers door de wijk
In de wijk Antilopespoor ontbreken op vele locaties goede en veilige voetpaden.
De verbindingen die er zijn worden veel geplaagd door obstakels en hoogte verschillen met trappetjes. Rolstoel en rollator gebruikers maar ook mensen met kinderwagens dienen geregeld over de weg te lopen. De wijk Antilopespoor heeft diverse bewoners in vele categorieën van leeftijd.
Ook zijn veel schuren slecht bereikbaar vanwege deze hoogteverschillen of het ontbreken van een voetpad.

Voetgangersverbindingen vanuit de wijk
Verbinding tussen wijkuitgang en Bisonspoor is zeer onveilig. Dit heeft diverse oorzaken, maar vooral de hoge snelheden op de Safariweg leveren het meeste gevaar op. De 30km-zone hier begint te laat en zou al voor het politiebureau moeten beginnen middels een goede (beweegbare) drempel.

Het hoge groen op de aardenwallen wordt slecht bijgehouden en beperkt het zicht.

De gele hekken hebben voor en nadelen. Kinderen worden niet gezien. Wel wordt de zebra meer gemeden door fietsers en als er gefietst wordt, dan ligt de snelheid lager. Nog steeds rijden automobilisten door als er mensen willen oversteken.

Het nieuwe voetpad langs de brugoprit wordt veelvuldig gebruikt en is een goed begin naar betere verbindingen.

Onduidelijkheid over zigzag helling bij flyover naar Duivenkamp. Is het een fietspad of voetpad? Tevens levert dit pad problemen op bij gladheid omdat er niet wordt gestrooid.

Fietsers algemeen
Geen snelle directe verbindingen. Van noord naar zuid dient men door alle wijken te slingeren. Een directe verbinding langs het wijkpark nabij de A2 en een fietspad langs de Safariweg tussen station en Haarrijnweg kunnen bijdragen aan betere verbindingen.

Het opheffen van directe obstakels als fly-overs en tunneltjes kunnen bijdragen aan snellere en betere verbindingen. Of het verkeer dan de auto’s dienen te kruisen is de vraag maar mogelijk zou de auto dan omhoog of omlaag moeten.
In de Bijlmer zijn ook vele tunneltjes verwijderd vanwege de sociale onveiligheid.

Stallingmogelijkheden zijn sterk verbeterd de laatste tijd. Echter staan deze vaak vol met weesfietsen. Ook is het opheffen van de stalling op het stationsplein een verbetering maar doe dan ook iets met deze ruimte.

Bromfietsers veroorzaken vaak gevaarlijke situaties op de fietspaden. Deze dienen net als landelijk mee te rijden met het autoverkeer. Ook in Maarssenbroek is dit mogelijk, maar dan dient hier een zeer stevige handhaving aan gekoppeld te zijn om te voorkomen dat ze toch de kortste routes blijven gebruiken.

Paaltjes
Veel paaltjes zijn gevaarlijk en slecht zichtbaar. Echter is het niet mogelijk ze allemaal te verwijderen.
Maar op diverse plaatsen kan dit wel. Wanneer ze toch noodzakelijk blijven dienen ze goed zichtbaar te zijn middels verlichting, reflectie en markering.
Een van de ergste voorbeelden zijn de hekjes op de afrit van de fly-over tussen Maarssenbroeksedijk en Bloemstede. Fietsers komen hier regelmatig in de problemen.

Voetgangers algemeen
situatie BisonspoorVoetgangerssituatie rondom Bisonspoor is verbeterd maar de oversteek tussen P1 garage en Albert Heijn is onveilig vanwege fietsers die hier gebruik van maken, maar ook slecht zicht door de pilaar van de passage. Geregeld liggen de snelheden hier ook veel hoger.
Op drukke momenten zou dit deel van de binnenring afgesloten dienen te worden.
Pas de verkeerssituatie rondom P1 op Safariweg en binnenring Bisonspoor aan en geef fietsers en voetgangers de ruimte. Meer voetgangers gebied en minder kruisend verkeer met auto’s.

Kaatsbaan
Dit is een voetgangersgebied met fietsers toegestaan. Deze menging gaat vaak goed maar geregeld rijden hier ook scooters die de situatie sterk verslechteren.

Slechte voorzieningen voor mindervaliden. Bij station weinig voorzieningen voor slechtzienden.
De trap en helling onder MAR’CS zijn slecht aangegeven en de helling wordt zeer veel gebruikt door fietsers. Ook op het stationsplein wordt geregeld door fietsers gefietst.

Ontbrekende voetgangersverbinding vanaf Straatweg naar Harmonieplein nabij oude brandweerkazerne.

Onveilige fietsoversteken
1. Safariweg nabij Tango
2. Maarssenbroeksedijk bij fly-over naar Bloemstede
3. Nijverheidsweg en Industrieweg (fietspad langs Maarssenbroeksedijk)
4. Rotonde Kerkweg-Straatweg-Stationsweg
5. Rotonde brandweerkazerne Straatweg
6. Breedstraat-Harmonieplein nabij grote kerk.

OV
Eigen Antilopespoor halte aan de Safariweg is alleen met de voet bereikbaar via een zeer slechte en vieze trap. Deze halte is wel opgehoogd. Een mindervalide met rolstoel of rollator en kinderwagens kunnen hier niet komen, maar kunnen al helemaal niet weg wanneer men hier uitstapt. Dit wordt nergens aangegeven in de bus. En bij het station in- en uitstappen, is vanuit een groot deel van de wijk een behoorlijke omweg.

Verbinding naar Breukelen per bus is slecht. Geen overstappunt lijn 120 op lijn 36 en vice versa.
120 dient ook station Maarssen aan te doen. Mede gelet op de vergaderingen en activiteiten zoals gemeenteraad, werksessies, etc. die steeds meer in Breukelen georganiseerd worden.

Slechte tot geen OV verbinding met gemeentehuis Goudestein.

Geen rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam Bijlmer en/of Amsterdam Centraal.

Aanpassen bushaltes duurt erg lang en is onveilig vanwege rondslingerend bouwmateriaal.

Algemene zaken
Vieze tunneltjes
De tunneltjes in Maarssenbroek zijn vies, slecht verlicht en staan geregeld blank bij regen.

Slecht zicht door groen
Er is veel overhangend en te hoog groen. Niet alleen gemeentegroen maar ook particulier. Dit zorgt voor slecht zicht en gevaarlijke situaties.

Slechte of kapotte verlichting
Op diverse plaatsen is de verlichting erg slecht of kapot. Dit geldt voor de tunneltjes, maar ook de fly-overs. Tevens is het op vele plaatsen erg verouderd.

(fiets)verwijzingen
De verwijzingen in Maarssenbroek zijn verouderd. Dit geldt vooral voor de verwijzingen op de Verbindingsweg maar ook de fietsverwijzingen sluiten niet meer aan.
Door ontwikkelingen als een fietsbrug over de A2 zijn (recreatieve) routes veranderd. Ook zijn termen als “andere wijken” erg onduidelijk. Door de slingerende fietsstructuur is het soms net een doolhof. En eenmaal in de wijk moet je het maar uitzoeken. De huisnummering hier is in de meeste gevallen dramatisch.

Strooien
Waarom alleen strooien op de asfaltwegen en hoofdfietsroutes?
Verbindende delen dienen ook gestrooid te worden. Veel glijpartijen achter in de wijk tussen fietspad en asfalt weg. Zeker de diverse hellingen in en om de wijk dienen gestrooid te worden vanuit de gemeente.

Conclusie en suggesties
Verbeteren routes door de wijk en vanuit de wijk naar de omgeving. Vooral bij wijkuitgang dient dit sterk te worden verbeterd.
Snellere routes naar omliggende wijken, plaatsen en recreatiegebieden
Verbeteren (fiets)verwijzingen
Beter strooien
Verbeteren OV verbindingen en voorziening bij Antilopespoor bushalte
Scooters en bromfietsers op rijbaan
Minder paaltjes en anders goed zichtbaar maken
Situatie rondom P1 verbeteren
In de toekomst asfalt vervangen door stenen in de wijken