Gemeentelijk mededeling bomenkap

SVDe afdeling groen van de gemeente heeft een aantal bomen in de wijk voorzien van een gele stip. Het is de bedoeling dat deze bomen na half augustus worden verwijderd. De bomen staan in het talud rondom de wijk waar dit voorjaar is gesnoeid.
Mochten er bewoners zijn die meer of minder bomen weg willen hebben, dan verneemt de gemeente dat graag.
Reacties mogen naar info@stichtsevecht.nl.