Denk mee over zorg en welzijn

WMO
Welke zorg en ondersteuning biedt mijn gemeente in 2015? Waar kan ik terecht met mijn eigen ideeën over zorg en welzijn? Kan ik straks nog naar een verzorgingshuis?

Herkent u deze vragen of heeft u misschien nog andere vragen over zorg en welzijn en de Wmo in uw gemeente? Op woensdagmiddag 21 mei a.s. is er een bijeenkomst voor inwoners van Stichtse Vecht over deze onderwerpen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Welzijn Stichtse Vecht, wijkcommissie Bisonspoor en gemeente Stichtse Vecht.

In 2015 krijgen alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet (geheel) redden. Tegelijk is er minder geld voor de uitvoering van deze taken.

 

Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen van de gemeenten, inwoners én professionals. Wat deze veranderingen in de praktijk gaan betekenen en hoe we dit het beste kunnen organiseren, daarover willen we graag met u als inwoner van Stichtse Vecht in gesprek. Welke ideeën heeft u hierover? Welke vragen leven er bij u?

Inwoners Maarssenbroek welkom op 21 mei
Op woensdag 21 mei vindt een eerste bewonersbijeenkomst plaats over deze veranderingen in zorg en welzijn, de zogenoemde transitie of decentralisatie. U bent van harte welkom in Café Unique, van 15.00 tot 17.00 uur. Wethouder Transities Jaap Verkroost houdt een korte presentatie. Daarna is er gelegenheid om aan diverse thematafels in gesprek te gaan met elkaar en met medewerkers van de gemeente, aanbieders en andere betrokkenen. Ook zijn aanwezig enkele leden van de Wmo-raad, de wijkverpleegkundige, de directeur van een verzorgingshuis, de organisatie Kom Erbij en enkele Wmo-consulenten van het Wmo-loket. U kunt ook met hen in gesprek.

Datum en tijdstip: woensdag 21 mei van 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie: Café Unique, Bisonspoor 1001 – 1002, Maarssenbroek

Aanmelden s.v.p.
Uiteraard is de toegang gratis. We stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan bij Welzijn Stichtse Vecht: telefoonnummer (0346) 290710 of e-mail: m.boot@welzijn.nl. Aanmelden graag uiterlijk 18 mei 2014.
Ook kunt u hier van te voren uw vragen of ideeën doorgeven. Op deze manier kunnen wij de bijeenkomst zo goed mogelijk afstemmen op uw vragen en wensen.

Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks. Deze is bedoeld voor inwoners van Maarssenbroek.