Containers gescheiden inzameling

Hieronder een bericht van de gemeente betreffende de plaatsing van de ondergrondse containers voor gescheiden afvalinzameling;

Aan de bewoners van Antilopespoor,

In de wijk Antilopespoor staan diverse ondergrondse containers voor restafval.

Helaas is het in de wijk zelf niet mogelijk om gemakkelijk andere afvalstromen gescheiden aan te bieden. De wijkcommissie heeft via facebook een oproep gedaan en gevraagd aan de bewoners van Antilopespoor of er behoefte is aan een milieuparkje om zo ook andere afvalstromen makkelijk te kunnen scheiden. Hier is positief op gereageerd en ruim 80% van de bewoners heeft aangegeven voor een milieuparkje te zijn.

De gemeente werkt graag mee in dit verzoek en daarom worden er komende dagen aan het begin van de wijk ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas, textiel en PMD geplaatst. Deze containers zijn zonder afvalpas toegankelijk en nadat de containers geplaatst zijn en het straatwerk rondom de containers is hersteld kunt u de containers direct gebruiken.

De werkzaamheden nemen ongeveer vijf werkdagen in beslag.
Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enig hinder ondervinden.
Onze excuses voor het ongemak.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Samen houden we Antilopespoor mooi en schoon!

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.