BuurTent Leefbaarheid komt naar Antilopespoor.

logo-antilope150pixelsDe gemeente Stichtse Vecht, Woningcorporatie Portaal, Bewonerscommissie Antilopespoor en de wijkcommissie Antilopespoor i.o. organiseren samen op donderdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur een zogenaamde BuurTent Leefbaarheid. Naast het vergroten van de leefbaarheid in de wijk heeft dit initiatief als doel om bewoners kennis te laten maken met de professionals die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze wijk. De BuurTent staat vooraan in de wijk bij het kunstwerk (ter hoogte van nummer 292).
Om de leefbaarheid in Antilopespoor te kunnen verhogen zijn alle partijen die dag aanwezig. Er wordt informatie gedeeld en ideeën verzameld. Ook gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om mogelijke oplossingen te bedenken om problemen als het illegaal dumpen van afval, rondslingerende winkelkarren, zwerfvuil, hondenpoep, burenoverlast en overlast van hangjongeren aan te pakken. Er is ook alle ruimte om leuke ideeën voor de wijk te bedenken.
Wethouder Linda van Dort van gebiedsgericht werken: “Het is goed dat alle partijen samen met de bewoners op een informele manier het gesprek met elkaar aangaan om de leefbaarheid in Antilopespoor te verhogen. Het biedt ons als gemeente, de woningcorporatie en de politie de mogelijkheid om uit te leggen wat we doen om overlast te voorkomen. En de bewoners krijgen tips wat zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de wijk leefbaar blijft. Ik ben ervan overtuigd dat door zo met elkaar op te trekken, er mooie dingen in de wijk kunnen ontstaan.”
Op 22 september kunnen de bewoners van Antilopespoor kennis maken met de wethouders Linda van Dort en Vital van der Horst (wijkwethouder), de leden van de wijk- en bewonerscommissie Antilopespoor, de adviseur leefomgeving en de nieuwe beheerder van Portaal, de wijkagent, de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), de gebiedsregisseur, beleidsadviseur afval (ook van het Milieu Educatief Centrum), beleidsadviseur hondenbeleid, medewerker van Jeugdpunt, Taalmaatjes en buurtbemiddeling.