Bewonersavond BC Antilopespoor over VvE’s

logo antilope150pixelsDe opzet was dat mr. M.E.C. van der Vleuten eerst een presentatie zou houden en dat men daarna vragen aan haar kon stellen. Het bleek praktischer om dit door elkaar te mengen, zodat tijdens de presentatie vragen gesteld konden worden, die spontaan opkwamen.

Mr. van der Vleuten begon met een presentatie over alle wijzigingen die het splitsen van een gebouw tot appartementen, voor zowel kopers als huurders met zich meebrengt. In het kort komt het erop neer dat ze beiden het gebruiksrecht van de woning in de VvE (Vereniging van Eigenaren) hebben, zolang ze zich maar aan de regels houden.


Veel vragen gingen over de problemen die men ondervindt als men een onderhoudsklacht meldt bij Portaal, als huurder van Portaal in een VvE.
Mr. van der Vleuten heeft op een aantal praktische vragen antwoord gegeven.

Naar aanleiding van het verhaal dat je volgens de regels van de VvE niets aan de gevels mag hangen zonder toestemming, vroeg een bewoner of dat ook geldt voor zonwering en schotels. Mr. van der Vleuten gaf aan dat je altijd toestemming moet vragen. Dit geldt niet voor bv. vervanging van een zonwering, die er al zat toen de nieuwe bewoner er kwam wonen.

Ook gaf mr. van der Vleuten aan dat de regels voor huurders, die al in een VvE huurden vóórdat het een VvE werd, anders zijn dan voor huurders die hun huurcontract hebben getekend toen het al een VvE was.

Na een vraag van een bewoner wat de redelijke termijn voor een reparatie is werd er verteld dat deze termijn afhankelijk is van het gevaar dat een klacht oplevert of de financiële gevolgen die uitstel van reparatie kan hebben. Mr. van der Vleuten stelde dat twee weken redelijk is om een onderhoudsklacht op te lossen en als dat binnen deze termijn niet kan, de huurder moet worden ingelicht op welke termijn dit wel kan.

Carla Buijsman geeft aan dat de Bewonerscommissie gevraagd heeft aan Portaal om de appartementensplitsing even stop zetten i.v.m. de vele problemen die zich voordoen bij huren in VvE’s.

Peter van de Berg geeft aan dat huurders Instemmingsrecht bij het onderhoud hebben.

Mr. van der Vleuten heeft verder toegezegd dat zij de door haar gehouden presentatie Maarssen Antilopespoor, Huurder & VvE, het Modelreglement 1992 en een tweetal brieven die gebruikt kunnen worden als Portaal zijn onderhoudsplicht niet nakomt, ter beschikking stelt voor publicatie op de website.

modelbrief 1 bij onderhoudsgebreken en modelbrief 2 bij onderhoudsgebreken kunt u ook opvragen in Word.