Afsluiting ondergrondse containers

Rondom de jaarwisseling sluit de gemeente diverse afvalbakken. Het gaat om de afvalbakken langs wandelpaden en in parken, en openbare verzamelcontainers voor PMD (plastic, blik en drankpakken), papier, textiel en glas. De (ondergrondse) containers voor restafval zijn alleen te openen met behulp van een afvalpas. Die blijven in gebruik tot 31 december 16:00 uur.

Afvalbakken
De gemeente startte in de buitengebieden met het afsluiten van de afvalbakken en werkt naar de dorpskernen toe. Vanaf maandag 2 januari worden de afgesloten afvalbakken weer opengemaakt. Ze starten dan in de centrumgebieden en werken toe naar de buitengebieden.

Verzamelcontainers afgesloten op oudejaarsdag
De verzamelcontainers voor PMD, papier, textiel en glas worden afgesloten op 31 december. In de loop van 2 januari gaan ze weer open.

Vandalisme
Het afsluiten van de afvalbakken en verzamelcontainers is nodig omdat er rond de jaarwisseling altijd weer afvalbakken en verzamelcontainers worden vernield.

Voorkom zwerfvuil, neem afval mee naar huis
Het kan dus voorkomen dat je een afvalbak of container treft die op slot is. Neem je afval dan weer mee naar huis en voorkom dat het op straat belandt. Zo help je om Stichtse Vecht schoon, heel en veilig te houden.

De gemeente voert op maandag 2 januari 2023 veegrondes uit om het overgebleven afval op te ruimen.