Standen watermeters

Vitens heeft u afgelopen weken het verzoek gedaan om de watermeterstanden door te geven. Bijna niemand heeft echter de watermeter in huis. De meters liggen per blok in de “watermeterkast”, welke zijn afgesloten.

Vroeger kwam iemand van Vitens de standen opnemen, maar sinds vorig jaar doet Vitens dat niet meer. In de loop van de komende dagen worden de standen opgenomen door iemand van Portaal en zal een briefje met de standen op de deur gehangen worden.

De bewonerscommissie heeft Portaal verzocht om bij de afgesloten portieken het briefje achter het glas van de toegangsdeur te hangen. Dus geduld en kijk af en toe even of het briefje er al hangt. Duurt het te lang, neem dan contact op met Portaal.

Let op, u moet wel zelf de standen aan Vitens doorgeven.