Herdenking 4 en viering 5 mei in Maarssen

Gezien de berichtgeving vanuit de overheid om alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 1 juni a.s., zal ook de Stichting
4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren.
De herdenkingsplechtigheden op 4 mei a.s. in park Goudestein en bij molen De Trouwe Wachter in Tienhoven zullen geen doorgang vinden.

Datzelfde geldt voor alle activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Wij hebben een beroep op uw bijdrage en inzet gedaan, maar moeten u helaas berichten dat wij hiervan geen gebruik kunnen maken. Ook hiervoor geldt dat wij ons hebben te houden aan de richtlijnen vanuit de overheid.

Wij kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren. Wat wij wel van u kunnen vragen is:
• Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan het lichtje van uw mobiele telefoon, worden van harte ondersteund.
• Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te applaudisseren om te beseffen dat wij in vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn.
-Stichting 4 – 5 mei Maarssen-