Beschoeiingen Maarssenbroek

Links is de beschoeiing (houten oeverbescherming) bij Waterstede te zien.

Bericht van de gemeente:
In Maarssenbroek zijn de meeste gemeentelijke beschoeiingen (oeverbescherming) van de ruim 1500 woningen die een tuin aan het water hebben toe aan groot onderhoud of vervanging. De gemeente wil dat nu en in de toekomst planmatig gaan doen. Zo besparen we kosten en weten inwoners tijdig waar ze aan toe zijn.

Beschoeiing en gemeentelijk oeverdeel moeten vrij zijn
Helaas is onderhoud aan de beschoeiingen nu niet goed mogelijk. Op veel adressen is de beschoeiing veranderd of het oeverdeel er vlak achter opgehoogd, verhard, bebouwd of beplant. Onderhoud aan de beschoeiing kan alleen plaatsvinden als het oeverdeel vrij is van obstakels.

Enquête
We willen de eigenaren van de woningen niet zomaar opdragen om het oeverdeel leeg te maken. We bieden ze graag een keuze. Bijvoorbeeld: het overnemen van de beschoeiing en het oeverdeel. Om een goede keuze te kunnen bieden, is er geïnventariseerd wat er speelt onder een pilotgroep (bewoners van 160 percelen waar de beschoeiing dringend vervangen moet worden) en onderzoeken we wat bewoners aanvaardbare opties vinden. Hiervoor ontvangen zij in december 2022 een enquête.