Auteur: Carla Buijsman

Bericht gemeente: idee voor wijkpark

We weten dat er een aantal uitdagingen zijn in het wijkpark Maarssenbroek op het gebied van het beheer en onderhoud, hondenuitlaatbeleid en het Superspeelspoor. We erkennen dat deze uitdagingen moeten worden opgelost. Dit vraagt echter om grote ontwikkelingen, waar we op dit moment plannen voor voorbereiden. Tegelijkertijd weten we dat er ook veel inwoners met […]

Inloopavond mobiliteitsonderzoek

Donderdag 10 oktober houdt de gemeente Stichtse Vecht een inloop over het mobiliteitsonderzoek dat verricht is. Er wordt veel bijgebouwd en omgebouwd in Maarssenbroek, dus het is belangrijk dat we nog wel met zijn alleen de kern in en uit kunnen komen.De inloop is van 18.00 – 21.00 uur in het Experience Center op Bisonspoor […]

Seniorenraad Stichtse Vecht

Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht komt op voor het welzijn en de belangen van senioren in de gemeente, in het bijzondere voor de meest kwetsbaren onder hen. Op diverse manieren. De Seniorenraad SV volgt relevante ontwikkelingen en signaleert knelpunten. Daarvoor zoekt de seniorenraad samen met andere organisaties naar oplossingen. De seniorenraad brengt ook gevraagd en ongevraagd […]

Containers gescheiden inzameling

Hieronder een bericht van de gemeente betreffende de plaatsing van de ondergrondse containers voor gescheiden afvalinzameling; Aan de bewoners van Antilopespoor, In de wijk Antilopespoor staan diverse ondergrondse containers voor restafval. Helaas is het in de wijk zelf niet mogelijk om gemakkelijk andere afvalstromen gescheiden aan te bieden. De wijkcommissie heeft via facebook een oproep […]

Volgende pagina » « Vorige pagina