AntiLopendNieuws 2021-2

De huidige situatie

Speelplekje

In 2018 heeft de gemeente de speelplaatsen binnen Maarssenbroek heringedeeld en vernieuwd waar nodig. Helaas is het pleintje ter hoogte van 503 niet meegenomen. Naar aanleiding hiervan zijn handtekeningen ingezameld om bij de gemeente aan te tonen dat er vanuit de bewoners wel behoefte is aan een speelplek. Het voorstel was om de toestellen van een niet gebruikte speelplek in de wijk te verplaatsen naar deze locatie. Dit is voor de gemeente geen optie. De gemeente is wel bereid om als buurtinitiatief hier een speelaanleiding aan te leggen. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen die uitdagen om te spelen. Momenteel zijn wij in overleg om hier de juiste invulling aan te geven. Wij hopen jullie in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over de realisatie van deze speelaanleiding.

voorbeelden ter inspiratie

Werkgroep Wijkbeheer Antilopespoor

Binnenkort hebben wij weer een overleg van de Werkgroep Wijkbeheer Antilopespoor. In dit overleg zijn alle, voor onze wijk, belangrijke partijen vertegenwoordigd. Op deze manier kunnen we snel schakelen als er iets speelt in de wijk. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente, Portaal, jongerenwerk en politie aanwezig. Punten die wij willen bespreken zijn o.a.: ‘Schoon, heel en veilig’: hoe past dat met o.a. illegale bewoning en plaatsing bekende overlastgevers? Energiebesparing: wat gaat Portaal doen? Heeft Jeugdwerk plannen voor de zomer in onze wijk? Het schilderwerk van slapende VVE’s; Gevaarlijke conditie in de winter van het ijs in de sloten rondom de wijk door het aanzetten van het gemaal. Dit zijn zo wat onderwerpen die wij van bewoners aangedragen hebben gekregen. Maar we spreken natuurlijk niet iedereen. Heeft u nog een onderwerp dat u besproken wilt hebben, of wilt u zelf meepraten, laat het ons dan weten. Op de website staat binnenkort de agenda met alle bespreekpunten. Uw bijdrage of aanmelding sturen naar: wbcantilopespoor@gmail.com met in het onderwerp “WWA”.

Nieuw lid

Kort geleden nam een bewoonster, Stephanie, contact met ons op naar aanleiding van een artikeltjes in de vorige nieuwsbrief. Al snel was zij enthousiast en vroegen wij haar of ze in de wijkcommissie wilde. Gelukkig zei ze ja. Hieronder stelt zij zich voor:
Ik ben Stephanie en ik ben 33 jaar. Samen met mijn man en zoontje woon ik in de wijk Antilopespoor. 
Ik heb een aantal keer contact gehad met de wijkcommissie om punten te bespreken waar ik als bewoner tegenaan liep. Zodoende ben ik in gesprek geraakt en nu lid van de wijkcommissie. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze wijk.
 

Nieuwe gebiedsregisseur

Mijn naam is Olivier de Jonge Oudraat en ik ben de nieuwe gebiedsregisseur in Antilopespoor, maar ook van de andere wijken in Maarssenbroek.
Ik ben 38 jaar en woon in Utrecht. Voor ik bij de gemeente ging werken heb ik diverse banen gehad: van lasser in een fabriek tot cameraman voor diverse televisieprogramma’s. Op mijn 27ste ben ik begonnen met de opleiding Social Management aan de Hogeschool van Utrecht. Na het behalen van mijn diploma ben ik aan de slag gegaan als wijkbeheerder voor woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam Osdorp. En nu al bijna 6 jaar werkzaam als gebiedsregisseur bij de gemeente Stichtse Vecht.

Wat doet een gebiedsregisseur?
Als gebiedsregisseur ben ik verantwoordelijk voor het bevorderen en/of behouden van de sociale en fysieke leefbaarheid in mijn gebied. Met diverse partijen en collega’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie werken wij samen om dit te realiseren. Verder heb ik goed contact met de gebiedswethouder Frank van Liempdt. Ik houd de wethouder op de hoogte van wat er speelt binnen Maarssenbroek op het gebied van leefbaarheid.
Ik ben ook bezig met het genereren van initiatieven, het oppikken van signalen uit de wijk en het activeren van bewoners. Ik doe dit in nauwe samenwerking met mijn collega’s binnen de gemeente en natuurlijk de wijkcommissie Antilopespoor. Daarnaast werk ik veel samen met de wijkagent, de jongerenwerker, het sociaal wijkteam en alle andere partners die in het gebied actief zijn.
Op dit moment zijn we druk bezig met het project Maarssenbroek Samen, Schoon, Heel en Veilig. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op https://stichtsevecht.nl/onderwerp/6664/maarssenbroek-samen-schoon-heel-en-veilig/

Mocht u vragen hebben of wilt u kennismaken, dan kunt u mij bereiken via 0346 25 4265 of per mail:
olivier.de.jonge.oudraat@stichtsevecht.nl

Olivier volgt Foka der Nederlanden op die helaas haar werkzaamheden na een ongeval heeft moeten neerleggen.
De wijkcommissie hoopt op een prettige samenwerking met Olivier en wenst Foka het allerbeste en bedankt haar .

Korte berichtjes

Het watertappunt is aangesloten maar de kraan is nog dicht op advies van GGD i.v.m. coronabesmetting.

De vloer van de voetbalkooi is opnieuw gelegd en kapotte tegels zijn vervangen. We willen graag de doelen netjes in de verf zetten en de pingpongtafel opknappen. Wie helpt ons mee? Opgeven via wbcantilopespoor@gmail.com.

De Omgevingsvisie ligt ter inzage. In de Omgevingsvisie kijkt de gemeente 10 tot 20 jaar vooruit. Naast uitbreiding van woningbouw en bedrijventerreinen wordt er aandacht geschonken aan onderwerpen als gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid. In de visie worden op hoofdlijnen, ambities en doelen vastgelegd die de gemeente de komende jaren binnen programma’s verder uitwerkt. De ontwerp Omgevingsvisie is op de volgende manieren te bekijken: digitaal op www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie of www.ruimtelijkeplannen.nl met plan id: NL.IMRO.1904.SVOmgevingsvisieSV-OW01 Op papier in het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Om de visie in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0346.

6x per jaar kunt u gratis grof afval op laten halen door de gemeente. U moet dit wel vooraf melden bij de gemeente. U ontvangt dan een berichtje met de melding waar en wanneer u uw grof afval mag neerzetten. Doe dit niet eerder dan dit tijdstip. U loopt dan het risico om een boete te krijgen en de buurt kijkt weer dagen tegen een berg troep aan.

Containerpark bij de wijkingang

Voor in de wijk zijn ruim 2 jaar geleden ondergrondse containers geplaatst voor oud papier, afgedankte kleding, glas en plastic/blik. U kunt daar kosteloos gebruik van maken. De containers werken zonder pas.